Famille Verte

Famille Verte bord met lakmoes decor Kangxi 1662-1722 Diam. 22.2 cm.

Produktcode € 950.- (hhl)
Naar decor van Japans Imari (Litt; Famille Verte (Chinese porcelain of green enamels) Chr.J.A.Jörg pag 52 afb.47) 

Terug